Kompleksowe usługi notarialne

Oferujemy pełen zakres usług notarialnych przewidzianych przepisami Ustawy Prawo o notariacie. Przede wszystkim sporządzamy akty notarialne. Zajmujemy się również kwestiami związanymi z dziedziczeniem tj. sporządzamy testamenty oraz akty poświadczenia dziedziczenia, a także podejmujemy czynności w celu ustanowienia zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej (zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170)).  Dokonujemy czynności wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o fundacji rodzinnej i wielu innych.
Dokonujemy poświadczeń  własnoręczność podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

stawianie pieczątki