Dokumenty

Dokumenty wymagane przy dokonywaniu czynności notarialnych zależą od rodzaju zamierzonej czynności i w każdym przypadku są ustalane indywidualnie przez Notariusza lub pracownika Kancelarii. Do przeprowadzenia każdej czynności notarialnej niezbędne jest przedstawienie dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty, paszport, czy karta pobytu wydana cudzoziemcowi.

podpisany dokument

Zwykle przy czynnościach przenoszących własność nieruchomości gruntownych (sprzedaż, darowizna, dział spadku, podział majątku wspólnego) potrzebne są:    

 • Tytuł własności (akt notarialny, akt własności ziemi, umowa przekazania gospodarstwa rolnego odpis prawomocnego postanowienia Sądu itp. …);
 • Wypis z rejestru gruntów (Geodezja- Starostwo Powiatowe);
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej (Geodezja- Starostwo Powiatowe);
 • Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją o rewitalizacji (Urząd Gminy/Miasta);
 • Zaświadczenie z uproszczonego planu urządzenia lasu (Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska);
 • Ostateczna Decyzja Wójta/Burmistrza zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości;
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (przy sprzedaży);
 •  Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego rozliczające nieodpłatne nabycie nieruchomości (art. 19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn);


Zwykle przy czynnościach przenoszących własność lokali (sprzedaż, darowizna, dział spadku, podział majątku wspólnego) potrzebne są:    

 • Tytuł własności (akt notarialny, odpis prawomocnego postanowienia Sądu, przydział lokalu, itp…);
 • Zaświadczenie z informacją o rewitalizacji (Urząd Gminy/Miasta) (przy sprzedaży);
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu (przy sprzedaży); 
 • Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego rozliczające nieodpłatne nabycie nieruchomości (art. 19 ust.6 ustawy o podatku od spadków i darowizn);
 • Zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej / Zaświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej do zbycia lokalu; 


Dokumenty można dostarczyć do Kancelarii osobiście lub skany dokumentów drogą mailową na kilka dni wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. W przypadku skanów dokumentów, oryginały należy dostarczyć w dniu podpisania aktu. Wszelkie informacje dotyczące planowanych czynności oraz koniecznych dokumentów uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii, telefonicznie lub drogą mailową.


Informacja w tym zakresie jest bezpłatna.